.

Selma KOLUKISAOĞLU

.

Lise Öğrenimini Ankara Atatürk Kız Teknik Lisesinde Tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünden sertifika aldı. Üçüncü Ordu 75.Yıl Çocuk Yuvası ve Kreşinde öğretmenliğe başladı. Ve aynı okulda ana okul öğretmenliği görevinde bulundu. 2003 Yılında Emekliliğini Müteakiben Aynı Yıl TOMBİŞBEBE KREŞİ'ni kurdu. Sertaç, Özgür ve Özlem'in Annesi.


Okul önceci eğitim; çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen 0-6 yaş arasındaki dönemi kapsayan ve çocukların, daha sonraki yaşamlarında çok önemli bir yeri olan bedensel (psikomotor),duygusal, sosyal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı bu doğrultuda kişiliğin şekillendiği erken çocukluk çağı diye adlandırılan gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlandırılabilir.


Toplumsal gelişim açısından bakıldığında çocuğun bireysel yeteneklerinin; ilgi, ihtiyaç ve gelişim düzeylerine uygun hazırlanan programlar aralığıyla sunulan etkinliklerde, grup içine katılmasında sağlıklı ilişkiler kurmasında, günlük yaşantı içinde gerekli kuralları öğrenerek temel alışkanlıklar kazanmasında kendine ve başkalarına olumlu tavır geliştirmesinde Okul Öncesi Eğitim önemli rol oynar.


Bu etkinliklerde çocuklar ayrıca; paylaşma işbirliği yardımlaşma, dayanışma gibi sosyal beceriler kazanırlar. Okul Öncesi Eğitim elverişsiz çevre koşulları ile eğitimden yoksun kalan çocukların olumsuzluktan etkilenmemeleri engelleyerek onlara da diğer çocuklarda eşit eğitim olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar okul öncesi eğitim olan çocuğun ileriki yıllarda okul yaşamında ve toplumsal hayattaki başarısının yaşıtlarından çok daha farklı olduğu ortaya koymuştur.Selma KOLUKISAOĞLU

Kurucu ve Yönetici