.

Kreş Etkinliklerimiz

.

Kreş içi Etkinlikler: Serbest Oyunlar, Bireysel ve Grup Oyunları, Hikaye, Şiir, Bilmece, Parmak oyunu, Kukla, Dramatizasyon, Tekerleme, Boyama-Resim Çalışmaları, Kesme Yapıştırma Çalışmaları, Şarkı Ritim ve Şarkılı OyunlarKreş Dışı Etkinlikler: Tiyatro, Sinema, Piknik, Hayvanat Bahçesi GezileriSosyal Etkinlikler: Yaratıcı Drama, Folklor, Yüzme, İngilizce, Bilgisayar, Satranç